Mitä tehdä kiusaamiselle?

Torstai 20.12.2018 - Marko Kilpi

Kiusaaminen elää ja voi edelleenkin hyvin, vaikka asiaa on pidetty esillä hyvin kattavasti. Se kertoo siitä, kuinka vaikeasta ongelmasta on kyse. Kiusaaminen ei ole pelkästään lasten tai nuorten ongelma, sitä ilmenee kaikissa ikäryhmissä. Tuoreen tutkimuksen mukaan myös opettaja kärsivät kiusaamisesta. Tutkimuskyselyyn vastanneista opettajista jopa 46 prosenttia olivat kohdanneet kiusaamista tai epäasiallista käytöstä. Kuinka opettaja joka itse kärsii kiusaamisesta, voi tehdä ongelman kitkemiseksi ja kiusatun auttamiseksi mitään?

Kiusaamisilmiötä hoidetaan usein riittämättömin keinoin. Pahimmillaan ilmiön käsittelyä vältellään. Liian usein ei ymmärretä, että kiusaamisessa voi olla kyseessä rikos, joka kuuluu poliisin tutkittavaksi ja hoidettavaksi. Vaikka pahoinpitelijä olisikin alle 15-vuotias ja vaikka tekijä ei olisikaan rikosoikeudellisessa vastuussa tekemisistään, ei se tarkoita sitä, etteikö poliisi voi tehdä asialle mitään. Joutuuhan alle 15-vuotias poliisin toimenpiteiden kohteeksi esimerkiksi näpistystapauksissa, miksi pahoinpitelyn suhteen ei tapahdu samalla tavalla?

Kun pahoinpitelystä ilmoitetaan poliisille, voi se olla tilaisuus saada jo pitkäänkin jatkunut kiusaamiskierre poikki. Se olisi myös kiusaajalle suuri palvelus. Useimmilla poliisilaitoksilla on Ankkuri-yksiköitä, jotka ovat erikoistuneet tutkimaan tapauksia, joissa osallisina ovat lapset tai nuoret. Toimintaan on kytkeytyneenä sosiaali-, nuoriso- ja hyvin usein myös sovittelutoimi. Kyseessä on tehokas moniammatillinen yhteistyö, jolla voidaan pureutua hyvinkin tulehtuneisiin tilanteisiin.

Yksi liian harvoin kiusaamistilanteiden hoidossa käytetty osa-alue on em. sovittelutoimi. Se on erittäin toimiva tapa purkaa kiusaamistapauksia varsinkin silloin, kun tilanne on kasvanut sellaisiin mittapuihin, että lasten vanhemmatkin ovat jo joutuneet ristiriitoihin keskenään. Siinä vaiheessa yleensä koulun keinot ja resurssit sovinnonrakentajana ovat käyneet riittämättömiksi. Poliisi käyttää runsaasti sovittelutoimen palveluja hyväkseen ja tuomioistuinkin voi määrätä tilanteen selvittelyä sovittelun kautta. Kansalaiset voivat itsekin hakeutua sovittelun piiriin ja sitä voi erittäin lämpimästi suositella kiusaamistapauksissa.

Kiusaaminen on ongelma, jota meidän jokaisen pitää aktiivisesti vastustaa. Sen kitkemiseksi ei ole olemassa taikatemppua, mutta jokainen meistä on ongelman ratkaisemisessa avainasemassa. Ongelmaa on ratkaistava rakentavasti ja yhteisten toimintamallien kautta, jotka pohjautuvat tutkimustietoon ja kokemusperäisiin toimenpiteisiin. Esimerkiksi kouluissa olisi suotavaa, että olisi yhteisiä, toimivia toimintamalleja, eikä vain läjä erilaisia toiminnallisuuksia ja suosituksia, joita jokainen koulu voi haluamallaan tavalla ja vaihtelevalla menestyksellä toteuttaa. Kouluissa esimerkiksi arkaillaan liikaa ja täysin turhaan sovittelutoimen puoleen kääntymistä, vaikka se voisi olla ratkaisu moneen ongelmaan.

Löysäily kiusaamisen edessä on viimeinkin loputtava.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kiusaaminen, rikos, sovittelu,